Historie

Danske Flyvejournalisters Klub blev stiftet 14. maj 1936 af ni journalister ved københavnske dagblade. Initiativtageren var journalist og senere chefredaktør Leif B. Hendil, der også var klubbens første formand og besad posten i næsten 20 år.

Journalister med luftfart som stofområde havde allerede dengang eksisteret i nogle år. Den journalistiske nysgerrighed blev vakt med opfinderen Jacob Chr. Ellehammers historiske flyvning i 1906, den første i Europa, og efterfølgende begivenheder som de første flyvninger over København og Øresund i 1910.

Åbningen af Københavns Lufthavn som verdens første civile lufthavn i 1925 skabte for alvor grundlaget for luftfart som et journalistisk. I flyvningens barndom var der ligesom i dag masser af spændende historier at hente i og omkring lufthavnen i Kastrup.

Årlige arrangementer
Klubben, der indtil 1974 hed Pressens Luftfartsmedarbejdere, arrangerede sin første officielle sammenkomst i restaurant Krudthuset ved lufthavnen i Kastrup 3. oktober 1938, og senere blev der afholdt arrangementer i blandt andet den legendariske Hammers Restaurant, der gennem mange år var en institution i Københavns Lufthavn.

I de seneste år har klubben i samarbejde med Københavns Lufthavn afholdt et årligt julearrangement i december i lufthavnens oprindelige terminalbygning fra 1939, den smukt restaurerede Vilhelm Lauritzen Terminalen. Med sin beliggenhed med udsigt til lufthavnen fungerer terminalen som en perfekt ramme om festarrangementet. Julesammenkomsten har blandt andet har til formål at udbygge kontakten med fremtrædende repræsentanter for virksomheder og myndigheder inden for luftfart.

Luftfartspokalen og Ellehammer Prisen
I forbindelse med julearrangementet uddeler klubben to priser – Luftfartspokalen og Ellehammer Prisen.

Luftfartspokalen er en vandrepokal, der blev indstiftet 1948 som en hædersbevisning til personer, der har ydet en usædvanlig indsats til gavn for dansk flyvning og luftfart, konstruktionen af danske fly, udviklingen af Flyvevåbnet eller landets største. Blandt modtagerne af pokalen gennem årene er Prins Axel, H.C. Hansen, Ejlif Krogager, Prins Henrik, Simon Spies, Jan Carlzon, Flyvevåbnets Eskadrille 722, Niels Boserup, Kronprins Frederik, Jørgen Lindegaard og Susanne Larsen.

Luftfartspokalen blev i 1992 suppleret med Ellehammer Prisen, der er opkaldt efter den danske flyvepionér Jacob Chr. Ellehammer. Prisen uddeles til en mand eller kvinde, der har fortsat Ellehammers pionerarbejde til gavn for flyvningens udvikling eller sikkerhed. Den første modtager var luftkaptajn Stefan Rasmussen, som året forinden havde foretaget den mirakuløse nødlanding med en SAS-maskine ved Stockholm. Senere modtagere tæller Danmarks første kvindelige F-16 pilot Line Bonde og kunstneren og piloten Simone Kærn.

Luftfartsfonden
Gennem 20 år lavede medlemmerne af Danske Flyvejournalister Klub en lufthavnsguide, der blev solgt i lufthavnen. Indtægterne her fra gjorde det muligt at stifte og oparbejde Luftfartsfonden, som er vokset fra 2.500 kr. ved stiftelsen i 1948 til i dag omkring 300.000 kr. Renterne fra fonden er gennem årene blevet brugt til legater til nødstedte luftfartsfolk og deres efterladte eller til studie- og rejselegater. Fonden er nu under afvikling således, at den opsparede formue anvendes til afholdelse af seminarer, studierejser, uddeling af legater og andre aktiviteter, der lever op til klubbens formål.

Seminarer og studieture
Udover det årlige julearrangement med prisuddeling arrangerer klubben løbende seminarer, debatmøder og studieture om luftfart. Klubben har endvidere gennem årene ydet kontant støtte til forskellige formål til fremme af luftfarten og interessen for luftfart i Danmark. Støtten er blandt andet gået til Flymuseet i Billund og KZ & Veteranfly Klubben Danmark.

Danske Flyvejournalisters Klub var oprindelig en klub for journalister, der havde luftfart som stofområde i massemedierne, men gennem årene er medlemskredsen udvidet og rummer i dag også pressechefer, kommunikationsmedarbejdere og lignende faggrupper, der er beskæftiget i virksomheder og organisationer inden for luftfartsområdet.

Formænd gennem tiderne
Danske Flyvejournalisters Klub har siden stiftelsen i 1936 haft otte formænd:

1936-56 Leif B. Hendil

1956-58 Sven Sabroe

1958-91 Gunnar ”Nu” Hansen

1992-96 Erik Eriksen

1996-2000 Jørn Træholt

2000 – 2014 Ejvind Olesen

2014 – 2015 Preben Kjær

2015 –  2021 Andreas Krog

2021 –  2023 Bettina Schjølie

2023 –           Andreas Krog