Generalforsamling 2023

Referat af ordinær generalforsamling den 23. marts 2023

10 fremmødte
Arne Hansen blev valgt til dirigent
Peter Rasmussen var referent

Formandens beretning
Redegørelse for antal medlemmer
Ingen arrangementer udover Xmas event, skuffende fremmøde

Formandens beretning blev godkendt

Fremlæggelse af regnskab:
Oprydning i abonnement indtægter, derfor aktive medlemsindtægt kunstigt lav

Regnskabet godkendt

Indkomne forslag
Ingen

Valg:
Andreas Krog valgtes enstemmigt som ny formand
Carsten Jørgensen og Henrik Baumgarten modtog genvalg som best.medlemmer
Arne Hansen valgtes som ny revisor

Eventuelt:
Der var tilslutning til, at foreningen ændrer format – fortsætter med Ellehammerprisen og Luftfartspokalen ved juletid som et af de eneste neutrale mødesteder i branchen, med egenbetaling. Alle er velkomne.

Hvis folk har betalt kontingent i år, så bliver det trukket fra egenbetalingen til arrangementet.

Fagligt arrangement/paneldebat for at tiltrække gæster. Derefter julefrokost

Udskiftning i branchen medfører lavt kendskab og nye folk.

Prisuddeling – professionel opstilling af kandidater/nominering – mulig annoncering

Julearrangementet afholdes fredag 24. november 2023