Ekstraordinær generalforsamling 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Danske Flyvejournalisters Klub torsdag den 12. maj 2016.

Valg af dirigent:
Jurist Jakob Hahn, Danmarks Rejsebureau Forening, der konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket ifølge klubbens vedtægter.

Afstemning om nye vedtægter:
De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Vedtægterne kan læses her.