snderborglufthavn-1024x682
Udflugt til Sønderborg Lufthavn

Danske Flyvejournalisters Klub besøger den 30. maj Sønderborg Lufthavn og en række virksomheder i lufthavnen. Der vil være afgang med Alsie Express fra Københavns Lufthavn kl. 12.00 og hjemkomst igen kl. ca. 20.

I Sønderborg skal vi besøge lufthavnen, Air Alsie/Alsie Express og evt. andre virksomheder samt på en lille bustur ind til Sønderborg.

Der er plads til 12 medlemmer på turen, som er sponsoreret af Alsie Express.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet til Andreas Krog på post@andreaskrog.dk

——————————————

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Flyvejournalisters Klub torsdag den 30. marts kl. 11.00 hos Spies Rejser, Kay Fiskers Plads 9, 2300 Kbh. S (Ved Ørestad Metro + Togstation).

Forslag til dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger regnskabet for det forløbne regnskabsår
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
Valg af formand
Valg af næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem
Valg af revisor
Eventuelt

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter at man har betalt kontingent.

Efter generalforsamlingen vil aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank give et overblik over situationen i luftfartsbranchen p.t.

Til sidst er Spies Rejser vært ved en frokost i selskabets kantine. Tilmelding til frokosten på mail til lene.hjorth@spies.dk senest mandag den 27. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen